Bitak.EU
ЧЗВ
ЧЗВ Общи
Какво е аукцион?
Аукционът е търг, форма за продаване, чрез която купувачите наддават за закупуването на дадена стока.