Bitak.EU
Общи условия

Bitak.eu е интернет аукцион, който има за цел да предостави пространство в интернет, където продавачи и купувачи да могат да осъществяват сделки и продажби на стоки и услуи чрез търгове. 

Bitak.eu предоставя услигите си напълно безплатно. Всички свързани услуги на сайта са напълно безплатни.

Bitak.eu не носи отговорност за възникнали финансови измами и щети на потребителите.

Bitak.eu не носи отговорност за несъответсвие в описанието на артикулите и реалното им състояние и количество, както и за каквато и да е некоректност между продавачи и купувачи.

При възникване на конфликт / спор между две страни потребителите са длъжни да намерят хармонично разрешение помежду си. Сайта дава възможност за поставяне на положителни или отрицателни мнения след края на всяка сделка. Чрез сисгемата за рейтинг / мнения на потребителите сайта помага да се следи за некоректното поведение и действия на потребителите. Сайта препоръчва след всяка покупка двете страни да поставят мнение един за друг, за да се изгради по-ясна система от лоялни потребители, а нелоялните да могат да бъдат предупреждавани или премахнати напълно. 

Писането на кирилица е задължително на сайта!  Bitak.eu е насочен изцяло и единствено за територията на България, така че, обявите трябва да бъдат четливо написани на български, с български букви, по възможност без правописни грешки, за да бъдат улеснени купувачите и за да не възникват излишни грешки и недоразумения.

Общи условия Регистрация:

1. Регистрацията на сайта е безплатна. 

2. Личната информация изисквана при регистрацията е необходима за осъществяване на сделките между продавачи и купувачи.

3. Bitak.eu няма да предоставя личната ви информация на трети страни.

4. Въвеждането на коректна информация е задължително.

5. Профилите с некоректна информация ще бъдат изтривани или блокирани.

 

Общи условия Продавачи:

1. Стартирането на аукциони и всички допълнителни функции на сайта са безплатни. Както и редакцията на стартираните аукциони.

2. Продавачът е длъжен да даде максимална информация за продавания артикул. Ясно и точно заглавие и подзаглавие. Правилно избрана категория на артикула. Подробно описание на стоката. Възможно повече и ясни снимки на стоката. Писането на четливо и ясно съдържание на български език е задължително. 

3. Снимките към аукциона трябва да бъдат добре подбрани и ясно и точно да показват артикула.

4. Коректното отношение и отговаряне на запитванията към аукционите е задължително.

5. При завършване на аукциона с победител, продавача трябва да инициира купувача да финализират сделката.

6. След приключването на всяка сделка продавача може, и е добре да постави мнение за купувача за да се изгради стабилна рейтинг система.

 

Общи условия Купувачи:

1. Купувачите са длъжни да участват в наддаването и купуването на артикули само ако действително имат интерес към артикула.

2. Купувачите могат да задават неограничен брой запитвания / въпроси към продавача от формата за запитвания към всеки аукцион преди да наддават за дадена стока или да я купят.

3. След като купувач спечели даден аукцион или закупи артикул чрез опцията Купи Сега е длъжен да се свърже веднага с продавача и да уточнят данните за изпращане на стоката. 

4. Ако двете страни се откажат след края на аукциона, или по взаимно съгласие или по отделно, могат да не осъществят сделка.

5. Когато купувача получи артикула, който е спечелил, е добре да постави мнение за продавача, за да се изгради стабилна рейтинг система. 

 

Bitak.eu призовава за лоялност, както от страна на продавачите, така и от страна на купувачите!